Cookie Samtykke

Ved å klikke på "Godta", samtykker du i lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedsnavigasjon, analysere nettstedsbruk og bistå i våre markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

Dette
er oss

Hvem er vi?

Fredheim Arena (tidligere Indremisjonsforbundet Sandnes) er en bedehusforsamling som siden 1943 har drevet med variert misjonsarbeid i Sandnes.

Vi er en del av en mangfoldig bedehusbevegelse i Norge, og er tilsluttet Indremisjonsforbundet som driver forsamlingsarbeid, skolearbeid og andre misjonstiltak i hele landet.

Forsamlingen bygger alt sitt arbeid på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse, men vi ønsker å inkludere mennesker med annen bekjennelsesbakgrunn som vil arbeide i lojalitet med vår visjon og vårt læregrunnlag.

Forsamlingen er registrert som en forening, ikke et kirkesamfunn. I praksis gjør det at forsamlingen består av medlemmer med ulik kirkebakgrunn og kirketilhørighet.Medlem i forsamlingen kan den bli som bekjenner Jesus som sin Frelser og Herre, og som vil arbeide til forsamlingens beste, lojalt mot våre lover, vår visjon og våre vedtekter.

Hva tror vi?

Fredheim Arena tror og bekjenner at hele Bibelen er Guds ord. Vi tror alt vi trenger til frelse, og alt vi trenger for vårt kristne liv, finnes i Bibelen. Vi vil så langt det er mulig, søke å forkynne og leve i overensstemmelse med Bibelens radikale utfordring om å leve et liv til Guds ære!

Vi tror at Gud, Faderen, er den som har skapt alt, og at Han har en unik kjærlighet til alle mennesker. Samtidig er Gud en hellig Gud, en Gud som tar synd og opprør på alvor. Vi tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og at Han er Gud og sendt av Gud for å forsone oss med sin Far. Jesus er den eneste veien til Gud, og det er ved tro på Ham og Hans fullkomne frelsesverk vi finner tilbake til vår gudgitte hensikt. Evangeliet, er de gode nyhetene om Jesu død og oppstandelse, og er det budskapet som har kraft til å forsone oss med vår Far og Skaper.

Vi tror at Den Hellige Ånd er gitt for å veilede oss til hele Sannheten, og samtidig vil Ånden være den kraft i våre liv som former oss til de menneskene Gud har skapt oss til. Vi tror at alle kristne trenger et levende og aktivt forhold til den kristne forsamling. Her får troen næring, og her utrustes vi til tjeneste med de gaver Gud har utrustet oss med. Vi tror at Misjonsbefalingen er vårt felles oppdrag. Alle kristne er kalt til å bidra, slik at Evangeliet kan forkynnes og etterfølges blant alle folkeslag.

Hva gjør vi?

Fredheim Arena er en menighet hvor du får en trygg og fast ramme for hele kristenlivet, fra vugge til grav. Vi er et flergenerasjonsfellesskap hvor målet er å kunne gi hjelp til tro og etterfølgelse av Jesus gjennom alle livsfaser. Du vil derfor finne opplegg som tar sikte på å hjelpe alle aldersgrupper til å leve som Jesu etterfølgere. Barna har egne tilbud under våre gudstjenester kl. 11.00. Tenåringer og ungdom samles til egne felleskap, undervisning og grupper, samtidig som de også er en aktiv del av storfellesskapet.

Våre gudstjenester på søndagen kl. 11:00, sammen med huskirker og tjenestegrupper, er stedet for fellesskap og utrustning til å leve troverdige kristenliv i vår hverdag. Den viktigste “gudstjenesten” for en kristen er likevel alltid knyttet til hjem og hverdag! I Fredheim Arena feirer vi regelmessig nattverd både i våre gudstjenester og i våre mindre fellesskap. Vi døper barn av foreldre som er medlemmer eller aktive i forsamlingen, og tilbyr også et eget konfirmanttilbud. Vi gir også tilbud om vigsel, og ønsker også å tilby de som gifter seg et ekteskapsforberedende opplegg. Også ved livets slutt ønsker vi å være til stede med omsorg og hjelp.

Gjennom vårt diakonalt arbeid ønsker vi å tilby omsorg til menigheten, gjennom diakoner, og også eksternt gjennom «Hjertebanken» og Superlørdag. Vi har et ønske om å bety noe for menneskene i byen og regionen. 2024 begynte vi også å bygge opp et omsorgsenter, som vil tilby blant familieveiledning og sjelesorg. Her har vi knyttet til oss ulike mennesker med ulik kompetanse.

Hvor vil vi?

I Apostlenes gjerninger ble de første kristne omtalt som “de som hørte veien til”. Som kristne følger vi Jesus. Han er den som leder oss, både til nye utfordringer her, og til vårt hjemland, Himmelen!

Forsamlingen har valgt fire “arenaer” vi vil gi et ekstra fokus fram til 2025. Vi vil ha et fokus på at både våre private hjem og vårt felles menighets hjem former Jesu etterfølgere. Videre vil vi satse på å bety mer for byen vår, Sandnes, både gjennom evangelisering og diakonal innsats. I landet vårt vil vi medvirke til å fornye eksisterende fellesskap, samt være med å plante nye, og til nasjonene vil vi sende misjonærer og raust støtte gode misjonstiltak i regi av andre misjonsorganisasjoner. Vi har 3-4 faste misjonsoppdrag, som går igjen. 90% av kollektene vi tar opp i gudstjenestene våre går til eksterne prosjekter.
Les mer om Strategien 2025.

"

Å

G

J

Ø

R

E

J

E

S

U

S

S

Y

N

L

I

G

"

Vår visjon er «å gjøre Jesus synlig». Vi kalles til å drive misjon, til å gå ut med Evangeliet, Guds gode budskap om frelse, gjenopprettelse og evig liv ved troen på Jesus Kristus. Vår misjon er å være «en Arena hvor hjem og kirke former Jesus etterfølgere»! Vi tror kirken er mer enn bare noe vi gjør på søndager, det er noe som bør og skal forme våre liv og våre familier hver eneste dag.

Våre verdier

Tydelig

Vår tro på Bibelen som Guds ord gjør at vi ønsker å være tydelige og direkte i vår forkynnelse og veiledning.

Raus

Som Jesus møtte mennesker med nåde, tilgivelse og omsorg, ønsker vi at forsamlingen skal preges av de samme holdningene.

Aktuell

Forsamlingen ønsker å finne en stil og form som kommuniserer med dagens mennesker. Vi vil være livsnære og gi hjelp og veiledning til å møte livet slik det er, her og nå.

Ekte

Vårt mål er et fellesskap hvor vi er ekte og sanne, hvor vi vedstår oss livet slik det er. Ingen av oss er perfekte mennesker, men vi kan og vil være ekte.

Ansatte

Runar Landro
Hovedpastor I 50%

runar.landro@fredheimarena.no

92 83 50 50

Runar er fra Bergen og har vært ansatt i forsamlingen i 30+ år. I tillegg til å være ansatt som pastor i forsamlingen er han leder for Indremisjonsforbundet. Runar er hovedpastor, og sitter sammen med eldsterådet på hovedansvaret for foramlingens teologi, undervisning og lære. Runar elsker å forkynne og er lidenskapelig opptatt av at mennesker skal få møte Jesus. Sitter i pastoralt ledelsesteam og i eldsterådet.

På fritiden liker han: Være med barnebarn, gå tur, lese bøker, trekke seg tilbake på hytten

Andreas Bjørntvedt
Pastor / Daglig leder I 100%

andreas.bjorntvedt@fredheimarena.no

40 21 13 00

Andreas er fra Larvik og har vært ansatt i forsamlingen siden 2009. Andreas er utdannet teolog, og er daglig leder og har den mest administrative av de pastorale stillingene, samtidig som han har et særlig ansvar for å bevege oss mot målene vi har satt oss. Han får lov å bruke deler av tiden sin på en doktorgrad i teologi som utforsker sammenheng mellom tidlig påvirkning og etablert tro. Andreas liker når ting beveger seg fremover og er opptatt av at troen på Kristus transformerer hele vårt liv. Sitter i pastoralt ledelsesteam, og jobber i forsamlingen tett opp mot styret.

På fritiden liker han: Å løpe, være med familie, pleie vennskap, brygge god kaffe, lytte til melankolsk musikk.

Anne Lene Otterøen
Familiepastor 50%

anne.lene.otteroen@fredheimarena.no

95 11 62 71

Anne Lene er en av de få i staben som faktisk er fra Sandnes. Utdannet sykepleier og familieterapeut. Som familiepastor har hun et særlig fokus på familiene, og har også mye samtaler og veiledning knyttet til stillingen sin. Hun har vært ansatt i forsamlingen i 20+ år. I tillegg til å være familiepastor er hun også nasjonal leder for Awana Norge. Anne Lene er lidenskapelig opptatt av relasjon og familie, og hun er regelmessig i spissen for familieleirer i regi Ungdom i oppdrag. Sitter i pastoralt ledelsesteam.


På fritiden liker hun: Å være med venner og familie, gå tur

Torgeir Lauvås
Pastor I 50%

torgeir.lauvaas@fredheimarena.no

971 71 745

Torgeir har jobbet i forsamlingen siden 2023. Han kommer fra stillingen som kretsleder i IMF Rogaland, og er nok den som kjenner bedehus Rogaland best av oss alle. Torgeir har et særlig fokus på smågrupper, alpha og diakoni knyttet til sin pastorstilling. Torgeir liker å forkynne i ulike settinger, er kreativ, og må vel kunne sies å være en multikunstner. Han er opptatt av at forsamlingsliv blir en ladestasjon for smittende kristenliv i hverdagen. Sitter i pastoralt ledelsesteam, og vil iløpet av 2024 gå inn som eldste.

På fritiden liker han: Være sosial, spille trekkspill, gjennomføre livredningskurs

Anne Marte Echholt Fossum
Barneleder I 60%

anne.marte.fossum@fredheimarena.no

41 16 45 67

Anne Marte har jobbet i forsamlingen siden 2019, og leder barnekirken vår. Hun er fra Horten og er utdannet lærer. Anne Marte er ryddig og driftig og er opptatt av se barn og unge, og at de skal bli kjent med Jesus.

På fritiden liker hun: Familie, friluft og båt-/hytteliv

Elisabeth Kvindesland
Ungdomsleder I 80%

elisabeth.kvindesland@fredheimarena.no

98 82 22 92

Elisabeth har jobbet i forsamlingen siden 2023, og leder blant annet konfirmantarbeidet og unge voksne arbeidet vårt. Hun er fra Karmøy og er utdannet vernepleier. Elisabeth er opptatt av relasjon, og se den enkelte, og brenner for å gi nye ungdommer et glimt av Jesus, samt en fordypning av kristen tro.

På fritiden liker hun: Strikke, drikke kaffe, være med venner.

Anne Marie Stene Tørresen
Kontorleder I 50% (+ 50% I Fredheim Kurs- og Konferansesenter)

anne.marie.torressen@fredheimarena.no

90 60 55 09

Anne Marie har jobbet i forsamlingen i 25+ år. I tillegg til å være ansatt som kontorleder i forsamlingen, er også Anne Marie daglig leder i Fredheim Arena konferansesenter AS og Årsvollveien 19 AS. Anne Marie jobber primært administrativt. Det meste som skjer i Fredheim Arena er på en eller annen måte innom Anne Marie, selv har hun en ekstra omsorg for de eldre i forsamlingen. Hun er også en av diakonene i forsamlingen.


På fritiden liker hun: Å strikke, være med barnebarn og gå tur.

Hilde Joy Vestøl
Kreativ Barneleder I 60%

hilde.joy.vestol@fredheimarena.no

97 70 51 50

Hilde har jobbet i forsamlingen siden 2021. Hun er fra Haugesund og er utdannet som lærer, og leder blant annet vårt tweens-arbeid på fredagene (Zoom) og arbeidet med generasjonsgudstjenestene våre. Hilde er en svært kreativ person og forkynner, og er lidenskapelig opptatt av tweens.


På fritiden liker hun: Å bake og være med venner

Anne Wenche Hellem
Menighetsarbeider I 50%

anne.wenche.hellem@fredheimarena.no

48 12 12 42

Anne Wenche har jobbet i forsamlingen siden 2017. Hun er fra Skien, og er pastor utdannet i Misjonskirken Norge. Anne Wenche har et særlig fokus på bønn og tilbedelse, og er svært økumenisk innstilt som person.


På fritiden liker hun: Å strikke og sy, lese bøker og være med barnebarn.

Andreas Friborg
Ungdomsarbeider I 25%

andreas.friborg@fredheimarena.no

908 07 490

Andreas Friborg har vært engasjert i forsamlingen siden 2023. Andreas er fra Førde, er student, og er en svært musikalsk person samtidig som han har et hjerte for ungdom og Jesus. Sammen med Amalie leder han ungdomsarbeidet vårt TRE18 på fredager.


På fritiden liker han: Å game, spille spill, være sosial, musikk

Amalie Refsdal
Ungdomsarbeider I 25%

amalie.refsdal@fredheimarena.no

924 43 527

Amalie har vært engasjert i forsamlingen siden 2023. Hun er fra Hundvin og studerer til å bli barnehagelærer. Sammen med Andreas leder hun ungdomsarbeidet vårt TRE18 på fredager. Amalie er en superpositiv person med et hjerte for ungdom og Jesus.


På fritiden liker hun: Å spille spill, være sosial.

Eldsteråd

Eldsterådet har hovedansvar for forsamlingens åndelige virksomhet og skal se til at den drives i samsvar med forsamlingens grunnlag, formål og visjon.

Rådet iverksetter de beslutninger som vedtas av årsmøte og medlemsmøte, og som hører inn under eldsterådets ansvarsområde. Eldsterådet skal ivareta et særskilt hyrde- og læreansvar ved å se til at forkynnelsen og forsamlingslivet er i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Ved avvik eller lærestrid har eldsterådet ansvar for rettledning og formaning. Rådet framlegger melding om forsamlingens arbeid som en del av årsmeldingen til Fredheim Arena.

Eldsterådet består for tiden av: Reidar Røyland (leder), Rolf Eide, Tore Nesvåg og Runar Landro (Pastor). Runar Landro blir byttet ut med Torgeir Lauvaas i løpet av 2024.

Styret

Styret skal lede Fredheim Arena sin virksomhet, ivareta dens interesser og se til at virksomheten drives etter sitt grunnlag, formål og visjon.

Styret forvalter forsamlingens økonomi og dens eiendommer. Styret er ansvarlig for driften av forsamlingen og har arbeidsgiveransvar for de ansatte. Styret iverksetter de beslutninger som vedtas av årsmøte og medlemsmøte og som hører inn under styrets ansvarsområde.

Styret består for tiden av: Ståle Espevik (styreleder), Gry Skjøtskift, Daniel Vasshus, Geir Egeland, Invild Øvestad. Andreas Bjørntvedt møter i styret som daglig leder i forsamlingen, uten stemmerett.

Forsamlingsråd

Annenhver måned møtes styret og eldsteråd.Forsamlingsrådet har ansvar for ansettelser, stillingsinstrukser, utvikling av den totale eiendomsmasse og forsamlingens budsjett. Forsamlingsrådet har også ansvar for å utarbeide tjenelige retningslinjer som utdyper og forklarer lovene der det er nødvendig.

Eiendomsforvaltning

Forsamlingen har også et styre som forvalter eiendommene til Fredheim Arena, gjennom Fredheim Arena Konferansesenter, Årsvollveien 19 AS og Fredheim Arena Holding.

I dette styret sitter: Geir Inge Fuglestad (styreleder), Arve Bjerga, Dagfinn Jensen, Hans Erik Bø, Roar Otterøen. Anne Marie Stene Tørressen møter i styret for aksjeselskapene som daglig leder, uten stemmerett.

Bli medlem

På Fredheim utgjør medlemmene, ved årsmøtet, forsamlingens høyeste organ i alt som angår forsamlingens liv og virke.
Derfor er det naturlig at det er en del forutsetninger for å bli medlem, og gjennom det kunne være med å lede forsamlingen.

De grunnleggende forutsetningene for medlemskap er som følger:
  • Personer som er døpt og som har fylt 15 år kan søke om medlemskap i forsamlingen.
  • Medlemskap forutsetter en personlig kristen bekjennelse, og at en med det erkjenner Jesus Kristus som sin Frelser og Herre.
  • Medlemskap forutsetter betaling av fastsatt kontigent.
  • Nye medlemmer tas opp etter personlig samtale og er forpliktet på forsamlingens visjon.
  • Det forventes at medlemmer innretter sitt liv etter Guds ord og de verdier som preger forsamlingen.
Takk skal du ha!
Opps! Noe gikk galt, prøv igjen eller gå til kontakt oss siden.