Cookie Samtykke

Ved å klikke på "Godta", samtykker du i lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedsnavigasjon, analysere nettstedsbruk og bistå i våre markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

Misjonsprosjekter

Åpne Dører

Fredheim Arena støtter arbeidet blant forfulgte kristne gjennom Åpne Dører.

Åpne Dørers arbeid fokuserer på høyrisiko-områder i verden hvor kristne opplever forfølgelse og undertrykkelse for sin kristne tro. Gjennom egne nettverk og i samarbeid med lokale menigheter og kontakter distribuerer Åpne Dører Bibler og undervisningsmateriell for barn og voksne. Teologisk undervisning og opplæring til prester, pastorer og evangelister, samt seminarer om disippelskap, familieliv og om å holde stand under forfølgelse er også en sentral del av arbeidet. Åpne Dører gir i tillegg til dette hjelp til yrkesopplæring, lese- og skriveundervisning, og har en rekke mikrokreditt-prosjekter. Nødhjelpsarbeid og traumebehandling blant kristne som er drevet på flukt er også en viktig del av Åpne Dørers arbeid.I Norge arbeider Åpne Dører for å informere og engasjere menigheter og enkeltpersoner til å bli med og støtte forfulgte kristne gjennom bønnetjeneste, reisetjeneste og givertjeneste.Åpne Dører retter en stor takk til Fredheim Arena for støtte og engasjement for forfulgte kristne.

Mercy Training Center

Historien om Mercy Training Charitable Association begynner med ei dame som ville gjøre en forskjell i byen sin.

Wossene fra byen Awasa i Etiopia så hvordan unge jenter i hennes egen hjemby ble tvunget til et liv i prostitusjon for å tjene nok penger til å overleve. Prostituerte jenter er spesielt utsatt for HIV/Aids som er et stort problem i hele Etiopia forøvrig.

I 2003 startet Wossene Mercy Training Charitable Association – et tilbud til såkalte «bar girls» der de kan få en frisørutdannelse. Wossene er selv frisør og frisørutdannelsen har vist seg å være en effektiv måte å få jentene bort fra barene der prostitusjonen ofte skjules. I Etiopia er det mer en 40 millioner damehoder som skal flettes og klippes. Behovet for frisører er derfor stort i en kultur der hårfrisyrer betyr mye for utseende. Ved å gi dem opplæring i et yrke, samtidig som de får utbetalt ukepenger har mange jenter funnet veien til et verdig, og mye bedre liv.  Noen jenter har også fortsatt sin utdannelse som jurister, lærere eller annet yrke etter endt læretid som frisør. I tillegg til et yrke/utdannelse får alle jentene tilbud om ukentlig bibelundervisning i regi av den lutherske kirken Mekane Yesus. Flere av jentene har etterhvert blitt kristne og deltar aktivt i menigheten.
I 2009 ble Mercy Training Center Norway etablert som en et bindeledd mellom givere i Norge og prosjektet i Etiopia. Vårt formål er å bistå styret i Mercy Training Charitable Association med økonomisk og moralsk støtte, samt å informere givere i Norge om hva som skjer med prosjektet.

De siste årene har styrene i Etiopia og Norge arbeidet hardt med å finne nye lokaler til skolen samt å utvikle skolen til å bli økonomisk selvstendig. Dette arbeidet har vist seg å være meget vanskelig av flere ulike grunner. Derfor vil skolen fortsatt være avhengige av gavmilde givere i Norge også i tiden fremover.

Hvert år starter, og gjennomfører nærmere 50 jenter frisørutdannelsen hos Mercy Training Charitable Association i Awasa. Som giver er du med på å dekke de løpende månedlige utgiftene som Mercy Training Charitable Association har i forbindelse med frisørutdannelsen. På den måten er du med og sikrer at jentene på skolen får muligheten til å finne veien til et verdig, og mye bedre liv.

Diakoni og Evangelisering i Ukraina

«Bær det gode budskapet ut»

Denne overskrift passer godt på hva vår kontaktperson i Ukraina brenner for. Han heter Vladimir og bor i byen Tjernigov, denne ligger noen mil øst for Tjernobyl hvor den store atomulykken skjedde i 1986.

Denne ulykken preger ennå menneskenes liv med sykdom og nedsatt imunforsvar.

Vladimir er en evangelist og driver diakonalt arbeid spesielt ute i landsbyen hvor nøden er stor, og hvor det finnes lite kristent arbeid.

I hovedsak er det støtte fra vår forsamling og karatreff som gjør det mulig for Vladimir å drive dette arbeidet.

Vladimir har et stort hjerte for barna. Menigheten i byen, hvor også Vladimir er med, arrangerer hver sommer barneleirer for barn og her er han aktivt med. Utenom dette gjennomfører han flere barneleirer rundt i landsbyene. Han har av og til også fått lov til å forkynne på noen skoler.

Gjennom hans forkynnelse har barn fått høre evangeliet for første gang. Bedehuset i landsbyen står sentralt i arbeidet. Tidligere bestod dette bedehuset av kun noen få eldre, og pastoren var 80 år gammel. Men før sin død fikk pastoren oppleve at menigheten vokste. Vladimir engasjerte seg her og det drives nå søndagdsskole og flere unge familier er engasjert.
Av tjenester Vladimir utfører i landsbyene kan nevnes:
 • Evangelisering og forkynnelse, opplæring
 • Gi åndelig trøst til eldre som bor avsides
 • Sykebesøk, skaffe medisiner, drive transport til og fra landsbyene for de som trenger det
Men mer og mer nødvendigt har det blitt å skaffe mat ut til landsbyene. Klær og sko er også mangelvare nå så jeg har prøvd å skaffe noe av dette, pent brukt.

Vladimir og konen sliter mye med sykdom, og han har hatt to hjerneslag, så de trenger vår forbønn. Det ser ut for at så lenge han klarer å hente krefter ut av et plaget legeme har han som mål å nå nye mennesker med budskapet om Jesus Kristus.

Kambodsja:
Barne- og familiearbeid

Familieleir

Visjon: Utruste familier til å leve nær Gud og nær hverandre.

Hva? Prosjekt familieleir er et Normisjons-prosjekt, som helt og fullt finansieres av Fredheim Arena. Det handler om å la kambodsjanske familier delta på en tre-dagers leir, for å oppleve fellesskap på tvers av generasjonene. Familiene er sammen på familiesamlinger og familieaktiviteter, men har også undervisning hver for seg. Temaene som undervises handler om å bygge sterke og sunne kristne familier. På denne måten håper en også at samfunnet skal bli sterkere. All undervisning er bygget på bibelske prinsipper om familien. Mange av deltakerne er pastorfamilier, som kan ta med seg undervisningen hjem til sin menighet og landsby. Så langt i  prosjektperioden har antallet deltakere på leir økt fra 145 til 300. Dette tallet inkluderer også studenter, som har vært med som stab på barnegruppene.

Hvorfor? Hele samfunnet i Kambodsja er i oppbygging etter Pol Pot-regimet på 1970-tallet, der det var uttalt politikk at familiene skulle oppløses. Etter denne tiden finnes det mye mistillit, også innad i familiene. Bare Gud kan reparere dette.

Jesaja 58.12 sier: ”Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles den som murer igjen revner, den som setter i stand veier så folk kan bo der.”

Awana Go, Kambodsja.

Visjon: Awanas visjon er at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Vi ønsker at barna tidlig skal få lære om misjon og selv være med å gi kollekt.

Hva? Dette er barnas eget misjonsprosjekt. Vi skal årlig samle inn 60 000 til Awanas arbeid i Kambodsja. Kambodsja er et av Asias fattigste land. Hoved religionen er buddhisme. Kun 0,5% av dem som bor der regner seg som kristne. Det bor rundt 5 millioner barn under 15 år i landet. Awana startet arbeid i Kambodsja i 2016, omtrent samtidig som vi startet opp med Awana i Norge. Det er nå registret over 13.000 barn og mer enn 300 Awana-klubber i Kambodsja. Både antall klubber og antall barn i klubbene vokser.

Hvorfor? Awana Go utfordrer barna på Fredheim til å være med i tjenesten med å dele Jesus med andre barn. Med dette prosjektet ønsker vi å skape misjonsengasjement og giverglede hos barna. Vi tror at barna gjennom dette prosjektet både kan få kunnskaper om barn og Awana i Kambodsja. De vil få en forståelse for at også de kan bidra og er viktige for at barn både i Norge og andre land skal få bli kjent med Jesus.
«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem» Mark 10.14

«…Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner…..Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap» Rom 10.14-15

Hvordan kan barna få kjenne på engasjement:
 • Gi litt av ukelønn
 • Få oppgaver og «småjobber» tilpasset alder som en får som gis til Kambodsja
 • Tegne eller lage ting som kan selges til venner og familie
 • Misjonsløp, Leseaksjon, Lage basar. Selge saft og boller/kake eller gamle leker
 • Les for dem og fortell dem om barn i Kambodsja og andre deler av verden.
Linker:
 • https://www.awana.org/country/cambodia
 • https://www.facebook.com/AWANA-Cambodia-474618109591617/?ref=page_internal
 • https://www.fn.no/Land/kambodsja